Отрасли на приложение

Рамкови договори, по които работим между 2013-2015г.


Рамкови договори, по които работим между 2013-2015 г.

1.Рамков договор с ЕVN от 2015г. с КЕЦ Асеновград и КЕЦ Първомай-Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи;
2.Рамков договор с ЕVN от 2015г. с КЕЦ Златоград,КЕЦ Момчилград и КЕЦ Крумовград -Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи;
3. Рамков договор с ЧЕЗ от 2014г.- Реконструкция на въздушни мрежи НН с изнасяне на електромерни табла на границата на собственост при изпълнение на обекти на територията на област Плевен.
4.Рамков договор с ЧЕЗ от 2013г.- Реконструкция на ТП, изкопно-възстановителни дейности при полагане на кабели СрН и НН, реконструкция на въздушни мрежи СрН и НН при изпълнение на обекти на територията на област Плевен.
5.Рамков договор с ЧЕЗ от 2013г.- Присъединяване на нови потребители от въздушна мрежа ниско напрежение на територията на гр.София.
6.Рамков договор с ЕVN от 2013г. с КЕЦ Златоград,КЕЦ Момчилград и КЕЦ Крумовград -Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи;
7.Рамков договор с ЕVN от 2013г.. с КЕЦ Асеновград и КЕЦ Първомай-Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи;
8.Рамков договор с ЕVN от 2012г. с КЕЦ Златоград,КЕЦ Момчилград и КЕЦ Крумовград -Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи;
9.Рамков договор с ЧЕЗ от 2012г.- Реконструкция на въздушни мрежи НН с изнасяне на електромерни табла на границата на собственост при изпълнение на обекти на територията на област Плевен.
10.Рамков договор с ЕVN от 2010г. с КЕЦ Момчилград-Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи;

 Енергетика и
инфраструктурно строителство
 Обекти с обществено предназначение
 Строителна индустрия
 Промишленост
 Хранителна промишленост
 Търговия с горива
 Туризъм
  ГАЛЕРИЯ
© Елфор ЕООД. Graphic design: Intel Design. Web: Idea Studio.